สมโภชเมืองนครราชสีมาครบรอบ ๕๕๕ ปี

.
“เมืองนครราชสีมา” ได้ปรากฏหลักฐานในกฎหมายตราสามดวงยกฐานะเมืองขึ้นเมื่อ ศุภมัตถุศักราช 720 วันเสาร์เดือน 5 ขึ้น 6 ค่ำชวดนักษัตรศก จุลศักราช 830 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2011 ปัจจุบันปี พ.ศ.2566 รวมอายุ 555 ปี
.
จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงาน “สมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี” ตลอดปี 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัชสมัยปัจจุบัน
.
อีกทั้งรำลึกถึงบรรพชนที่ก่อร่างสร้างเมืองสร้างจิตสำนึกรักบ้านเมือง อันจะนำไปสู่ความรักความหวนแหน และความภาคภูมิใจในความเป็นชาวนครราชสีมาอีกด้วย

#สมโภชเมืองนครราชสีมา555ปี
#Appkoratcity
#งานประชาสัมพันธ์  ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย 

https://lin.ee/tEoZH6e

ข่าวประจำวันสมโภชเมืองนครราชสีมาครบรอบ ๕๕๕ ปี