วันพุธที่ 27 เม.ย. 2566  เวลา 15.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา เบอร์ 4 เขต 4 ผู้สมัคร ส.ส. จ.นครราชสีมา  (อำเภอสูงเนิน, อำเภอขามทะเลสอ , อำเภอโนนไทย(ยกเว้น ด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง ได้ลงพื้นที่นำนโยบายพรรคชาติพัฒนา ไปให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงนโยบายพรรค “โคราชโนมิกส์” เพื่อนำเศรษฐกิจยุคทองโคราช กลับมาเหมือนสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัฒ โดยมีทีมผู้ช่วยหาเสียง เดินรณรงค์แจกบัตรเบอร์ และโบชัวร์นโยบายพรรคฯ ในพื้นที่ตำบลนากลาง อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสมบัติ กาญจนวัฒนา ชาติพัฒนากล้า เขต 4 เบอร์ 4 เดินรณรงค์แจกบัตรเบอร์ และโบชัวร์นโยบายพรรคฯ ในพื้นที่ตำบลนากลาง อ.สูงเนิน