วันอังคาร ที่ 14 ก.พ. 2566 9.00 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดถนน “เบญจสราณรมย์” บ้านบุโสน ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดถนน “เบญจสราณรมย์” บ้านบุโสน ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา