สถานการณ์โควิด-19 จ.นครราชสีมา
วันนี้(14 มิ.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ใน อ.เมือง 1 ราย (ต.บ้านโพธิ์) และ อ.บัวใหญ่ (ต.เสมาใหญ่)

โคราชประกาศผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน จากเดิม 50 คน ขณะที่ รพ.มหาราชฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าล็อต 2 วันนี้

นครราชสีมา – วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยข้อมูลการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 2 ราย โดยพบในพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง 1 ราย ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุ 23 ปี และที่ ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 66 ปี ขณะที่ผู้ป่วยสะสมในระลอกใหม่นี้ มีจำนวน 991 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 904 ราย ยังรักษาอยู่ จำนวน 74 ราย และเสียชีวิต จำนวน 13 ราย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมานายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6042/2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีประกาศผ่อนคลายการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ จากเดิมห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนเกินกว่า 50 คน ประกาศผ่อนคลายให้สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนได้ไม่เกิน 100 คน แต่ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งให้ ศปก.ในพื้นที่รับผิดชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เช่น มีจุดบิการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, สวมหน้ากากอนามัย, เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร, จัดให้มีที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ, จัดอาหารแบบแยกชุดสำหรับรับประทานคนเดียว, งดการให้บริการสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด, จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้างาน และออกงาน เป็นต้น

ขณะเดียวกันนายแพทย์เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า วันนี้ (14 มิ.ย.64) ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ล็อตที่ 2 สำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบโคราชพร้อม หมอพร้อม และมหาราชพร้อม ซึ่งเบื้องต้นจะประกาศรายชื่อให้ทราบ จำนวน 1,500 คน เนื่องจากขณะนี้ได้รับการแจ้งตัวเลขของวัคซีนที่จะได้รับการจัดสรรมาแล้ว จำนวน 1,500 โด๊ส ซึ่งจะฉีดให้กับประชาชนในช่วงระหว่างวันที่ 20-27 มิ.ย. 64 นี้ ขณะเดียวกันหากมีวัคซีนเพิ่มเข้ามาก็จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยประชาชนที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเอสตร้าเซเนก้า สามารถนำเลข 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน ไปตรวจสอบได้ในแอพลิเคชั่น “โคราชพร้อม” เพื่อที่จะได้ทราบว่าตัวเองได้รับคิวฉีดหรือไม่ หากยังไม่ได้รับคิวฉีดจะได้ไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลา ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเข้ามาเพิ่มอีก.

ข่าวประจำวันสถานการณ์โควิด-19 จ.นครราชสีมา วันนี้ (14 มิ.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย โคราชประกาศผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน