วันที่ 25 มี.ค.2565  สจ.สมบัติ ร่วมกับ นายก ถิ่น เติบสูงเนิน , กำนันสันติ นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวที่บ้านพัก ภายในหมู่บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน
     สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา มอบเงินสมทบกองทุนชมรม อสม. กลุ่ม รพ.สต.หนองแวง ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ ร่วมกับ นายกถิ่น , กำนันสันติ นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ครอบครัวผู้กักตัว ภายในหมู่บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน