เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2565  เวลา 11.00 น. สจ.สมบัติ ได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิต 16 ชุด สำหรับ อสม. ทั้ง 16 หมู่บ้านไว้บริการตรวจพี่น้องประชาชน ณ วัดเหมือดแอ่ ต. เสมา อ.สูงเนิน  และเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง แก่ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่และพี่น้อง อสม. ทุกท่านที่มารับมอบเครื่องวัดความดัน.

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ มอบเครื่องวัดความดันโลหิต ให้กับ อสม. ทั้ง 16 หมู่บ้าน ต. เสมา อ.สูงเนิน พร้อม นำรถ FoodTruck มาปรุงอาหารเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง