วันที่ 26 ธ.ค.2564 สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติงานเปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐ – ของดีเมืองสูงเนิน” โดยมี 11 ตำบล ในเขตอำเภอสูงเนิน ได้นำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร OTOP ไปแสดงและจำหน่าย โดยมีนายอำเภอสูงเนิน รต.อนุชา ตั้งพาณิชย์ เป็นประธานฯ ณ ปั้มนำมัน ปตท. ประเสริฐสิน ซีเกต อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา มอบปฏิทินปีใหม่ ให้กับผู้นำที่มาร่วมงาน พ่อค้าแม่ค้าภายในงาน โครงการ “ตลาดประชารัฐ – ของดีเมืองสูงเนิน”