เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ก.ย. 2565  สจ.สมบัติ นำรถ Food Truck ไปทำอาหารสุกใหม่ สู้ของแพงช่วยเหลือประชาชน ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน  ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน 

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ นำรถ Food Truck ไปทำอาหารสุกใหม่ สู้ของแพงช่วยเหลือประชาชน ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน