วันที่ 20 ก.ค.2565  สจ.สมบัติฯ และทีมผู้ประสานงานพรรคชาติพัฒนา ผู้นำท้องที่ มอบถุงน้ำใจให้กับ อสม.ต.มะเกลือเก่า โซนวังราง ณ ศาลาประชาคมบ้านวังรางน้อย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน
          จากนั้น คณะ อสม. ก็พา สจ.สมบัติ และผู้ประสานงานพรรคฯ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา และทีมผู้ประสานงานพรรคชาติพัฒนา ผู้นำท้องที่ มอบถุงน้ำใจให้กับ อสม.ต.มะเกลือเก่า โซนวังราง ณ ศาลาประชาคมบ้านวังรางน้อย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน