วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565
                 สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น ร่วมกันมอบถุงน้ำใจ ให้กับ อสม.ตำบลเสมา และ ร่วมกับ อสม. เดินเท้ามอบถุงน้ำใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้านพักอาศัยในพื้นที่ตำบลเสมา อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา และ ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น ร่วมกันมอบถุงน้ำใจ ในพื้นที่ตำบลเสมา อ.สูงเนิน