วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
9.30 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติ พิธีมงคลสมรส ลูกสาวอดีตรองนายกสุชาติ – ปธ.อสม. เตือนใจ สีหมงคล ณ บ้านโป่ง ต.เสมา อ.สูงเนิน

 

10.30 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติงานอุปสมบทลูกชายผู้ใหญ่หนูนิด กึ่งทัพหลวง ณ วัดบ้านแก่นท้าว ต. เสมา อ.สูงเนิน

11.30 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานพิธีสมรสหลานชาย หลานสาวส.อบต.สุขุม ลาภสูงเนิน ณ บ้านนาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา เป็นเกียรติ ร่วมงาน พิธีมงคลสมรสและร่วมเป็นงานอุปสมบท