วันอังคาร ที่ 23 ส.ค. 2565 9.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานเปิดการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในส่วนคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ณ หอประชุม อบต. โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา เปิดการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานในส่วนคณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน โค้งยาง