วันอังคาร ที่ 19 ก.ค. 2565
เวลา 9.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมกับ นายกประสงค์ มีสวัสดิ์ นายก อบต. หนองตะไก้ กำนันวิมาน คอกพิมาย กำนัน ต.หนองตะไก้ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น มอบถุงน้ำใจให้กับ อสม.ตำบลหนองตะไก้ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ลงพื้นที่ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น มอบถุงน้ำใจให้ กับ อสม.ตำบลหนองตะไก้