วันที่ 19 ก.ค.2565  เวลา 10.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมกับ กำนันจักริน ไชยสูงเนิน กำนัน ต.มะเกลือเก่า พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.มะเกลือเก่า ร่วมกันมอบถุงน้ำใจให้กับ อสม. กลุ่มชมรม อสม.ปลายราง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ รพ.สต.ปลายราง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ภายในหมู่บ้านปลายราง

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ลงพื้นที่ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น มอบถุงน้ำใจให้กับ อสม. กลุ่มชมรม อสม.ปลายราง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ