วันที่ 14 ก.ค.2565   สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติพิธีขบวนแห่อันเชิญผ้าห่มพระนอนพระราชทาน จากสมเด็จพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ เมืองเสมา ถึงวัดธรรมจักรเสมาราม (วัดพระนอน) และชมการแสดง รำถวายพระนอน ต.เสมา อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติพิธีขบวนแห่อันเชิญผ้าห่มพระนอนพระราชทาน จากสมเด็จพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ เมืองเสมา ถึงวัดธรรมจักรเสมาราม (วัดพระนอน)