วันพุธที่ 8 มิ.ย.2565  เมื่อเวลา 10.00 น.
            สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมกับนายกพรรณี เสรีอัจฉะริยกุล, กำนันธงชัย สุวรรณ์, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น, คณะ อสม. ตำบลโนนค่า ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาและแจกขนม DUNKIN’DONUT’ ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน
          ซึ่งมี ร.ร.บ้านโคกหินเหล็กไฟ , ร.ร. โนนค่าวิทยา  , ร.ร. กุดปลาเข็ง

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมกับ นายกพรรณี เสรีอัจฉะริยกุล, กำนันธงชัย สุวรรณ์, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น, คณะ อสม. ตำบลโนนค่า มอบทุนการศึกษาและแจกขนม DUNKIN’DONUT’ ให้กับเด็กนักเรียน ร.ร. โนนค่าวิทยา ,ร.ร.บ้านโคกหินเหล็กไฟ , ร.ร. กุดปลาเข็ง