เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เม.ย. 2567 10.39 สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าป่าการศึกษา และเป็นประธานร่วมกับผอ.เขตการศึกษาที่ 4 พิธีเปิดอาคารหอประชุมเจ้าฟ้า ร.ร.บ้านโคกมะกอก (ขยายโอกาสทางการศึกษา) เพื่อเป็นศูนย์อบรมและการเรียนรู้ระดับตำบล พร้อมกับพิธีรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลบุ่งขี้เหล็ก ณ ร.ร.บ้านโคกมะกอก ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน และออกเยี่ยมจุดด่านตรวจรักษาความปลอดภัยขององค์กรปกครองท้องที่ – ท้องถิ่นในเขตอำเภอสูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าป่าการศึกษาและร่วมพิธีเปิดอาคารหอประชุมเจ้าฟ้า ร.ร.บ้านโคกมะกอกพร้อมกับพิธีรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลบุ่งขี้เหล็กณ ร.ร.บ้านโคกมะกอก ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน