วันพุธที่ 15 ก.พ. 2566 เวลา 8.30 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษา เพื่อรัยรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ร.ร.บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ร.ร.บ้านนากลาง