เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.พ. 2566
เวลา 16.30 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและหล่อรูปเหมือนพระอุปชย์อาจารย์ ณ วัดนาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเททอง หล่อพระพุทธรูปและหล่อรูปเหมือนพระอุปชย์อาจารย์ ณ วัดนาใหญ่ โคราช