วันอังคาร ที่  16 ส.ค. 2565 สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับกลุ่มผู้บริหารพัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนิน ณ โรงเรียนบ้านนากลาง ต..นากลาง อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับกลุ่มผู้บริหารพัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนิน