เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ก.ค. 2565
เมื่อเวลา 19.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติเดินแบบด้วยผ้าทอจากฝีมือท้องถิ่น ณ เวทีกลางงานประเพณีสัปดาห์ไหว้พระพุทธไสยาสน์ วัดธรรมจักรเสมาราม ต.เสมา อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติ เดินแบบด้วยผ้าทอจากฝีมือท้องถิ่น งานประเพณีสัปดาห์ไหว้พระพุทธไสยาสน์ วัดธรรมจักรเสมาราม