วันพุธที่ 8 มิ.ย. 2565
เมื่อเวลา 8.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมกับ นายกมงคล บัติสูงเนิน, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น, คณะ อสม. ตำบลบุ่งขี้เหล็ก มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกมะกอก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกมะกอก ต.บุ่งขี้เหล็ก  , ร.ร.บ้านะกุดเวียน , โรงเรียนสันติวิทยา ต.บุ่งขี้เหล็ก  อ.สูงเนิน พร้อมได้แจกขนม DUNKIN’DONUT’ ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน

 

 

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา มอบทุนการศึกษาและแจกขนม DUNKIN’DONUT’ ให้กับเด็กนักเรียน ในเขตตำบลบุ่งขี้เหล็ก