เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565
              สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น, อสม. ตำบลมะเกลือใหม่ ร่วมกันมอบทุนการศึกษา และแจกขนม DUNKIN’DONUT’ ให้กับเด็กนักเรียน
1. ร.ร.ชินวงศ์อุปถัมภ์ บ้านวะภูแก้ว  2. ร.ร.บ้านทุ่งสะแบง    3. ร.ร. มะเกลือใหม่ 

              และในวันเดียวกัน  สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา และผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น  บ้านกุดจิก ต.กุดจิก ได้มอบทุนการศึกษา และแจกขนม DUNKIN’DONUT’ ให้กับเด็กนักเรียน  ร.ร.กุดจิกรัชชุอุปถัมภ์ บ้านกุดจิก ต.กุดจิก

              พร้อมด้วยประธานกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน และคณะกรรมการกิ่งกาชาด มาเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมกับคณะของ สจ.สมบัติด้วย ทำให้กิจกรรมมีความสำคัญ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้ปกครองของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

 

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น, อสม. ตำบลมะเกลือใหม่ ร่วมกันมอบทุนการศึกษา และแจกขนม DUNKIN’DONUT’ ให้กับเด็กนักเรียน