วันจันทร์ ที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 9.30 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย นักเรียนอนุบาล ณ หอประชุม อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย นักเรียนอนุบาล อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน