เมื่อวันพฤหัสที่ 16 มี.ค. 2566 สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาผู้สูงอายุ ณ หอประชุม อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาผู้สูงอายุ อบต.นากลาง อ.สูงเนิน