วันศุกร์ ที่ 20 ม.ค. 2566 9.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานเปิดงานประเพณี “ตรุษจีน” HAPPY NEW YEAR เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แด่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอำเภอขามทะเลสอ ณ โรงเรียนรัฐราชรังสรรค์ เขตเทศบาลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานเปิดงานประเพณี “ตรุษจีน” HAPPY NEW YEAR ชาวไทยเชื้อสายจีนอำเภอขามทะเลสอ