วันเสาร์ ที่ 6 ส.ค. 2565 สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานพิธีมงคลสมรส ลูกสาว ส.อบต.บุญมี พาจันทึก ณ บ้านใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานพิธีมงคลสมรส ลูกสาว ส.อบต.บุญมี พาจันทึก