วันศุกร์ ที่  5 สิงหาคม 2565  เมื่อเวลา  9.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ร.ร.บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ร.ร.บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน