สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา
วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2566
9.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติการเปิดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ตำบลโค้งยาง อ.สูงเนิน และเวลา 10.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ได้เดินทางร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบุละไหว ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนาร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านปุระไหว และเปิดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ