สจ.รัชฏา เป็นตัวแทนโครงการ“กินได้ไม่ทิ้งกัน” ส่งความสุขให้กลุ่มเปราะบางโคราช

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 สจ.รัชฎา ใจกล้า เป็นตัวแทน บริษัท เอ-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด และอบจ.นครราชสีมา โดย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.จัดโครงการ“กินได้ไม่ทิ้งกัน”มอบสินค้าจากห้างโลตัส ให้กับกลุ่มเปราะบาง บ.ใหม่อ่างหนองแหน ต.หนองบัวศาลา โดย สจ.รัชฎา ใจกล้า เขต 5 อ.เมือง เป็นผู้ประสานโครงการ

ข่าวประจำวันสจ.รัชฏา เป็นตัวแทนโครงการ“กินได้ไม่ทิ้งกัน” ส่งความสุขให้กลุ่มเปราะบางโคราช