วันที่ 4 กันยายน 2565  สจ.รัชฎา ใจกล้า เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ณ สนามกีฬาตำบลหนองระเวียง

ข่าวประจำวันสจ.รัชฎา ใจกล้า เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง