ภาระกิจเสร็จสิ้น รพ.สนาม 3 โคราชพร้อมเปิดให้บริการ รองรับผู้ป่วย 200 คน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ นายสมศักดิ์ กาญจนาวัฒนา อดีตกำนันโคกกรวด ผู้นำท้องถิ่น เขตการทาง กรมทางหลวง และโรงพยาบาลมหาราชได้ร่วมกันปรับปรุง หอพัก 88 ของโรงพยาบาลมหาราช ที่ตั้งอยู่ตำบลหมื่นไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่ได้เปิดใช้งาน ปรับมาเป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายแพทย์วรรณรัตน์ กล่าวว่า ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้ประสานงานร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการเรื่องระบบประปา ระบบไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก ปรับที่จอดรถ ปรับทางเดิน และตั้งเต้นอำนวยการให้คณะแพทย์ พยาบาล ในการให้บริการโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยโควิดได้จำนวน 200 คน คาดว่าจะเปิดให้บริการในเร็วนี้

ข่าวประจำวันภาระกิจเสร็จสิ้น รพ.สนาม 3 โคราชพร้อมเปิดให้บริการ รองรับผู้ป่วย 200 คน