ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิดวอล์กอิน “ฉีดวัคซีน” เข็ม 3 ทุกวันเริ่มตั้งแต่ 17 ก.พ. นี้เป็นต้นไปประชาชนสามารถขอรับบริการได้ที่ตั้งแต่ 9 โมงเช้า – 4 โมงเย็น เช็คเงื่อนไขที่นี่

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งอัปเดตการให้บริการ  “ฉีดวัคซีน”  โดยระบุว่า
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดสรรและกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศ  ได้ให้บริการวัคซีนในทุกเข็ม จนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว  ตลอดจนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  ได้ให้บริการแก่คนเดิมบางซื่อ   หรือผู้ที่เคยรับบริการฉีดวัคซีนสองเข็มที่ศูนย์ฯบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  จึงจะเปิดบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in)
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง  และเก็บตกสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 )   โดยเป็นผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วไม่เคยได้รับเข็มที่3  จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศไทย

เงื่อนไข “ฉีดวัคซีน” โควิด 

  • เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm – Sinovac/Sinopharm)  โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

 

  • เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)  ในสูตร AA (AstraZeneca – AstraZeneca)   และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)   ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm – Pfizer)  กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)   ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm – Moderna)

 

  • โดยสูตร AA, SA, SP, SM  ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน กับ

 

  • เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)   ในสูตร PP (Pfizer – Pfizer)  และสูตร AP (AstraZeneca – Pfizer) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน

 

Walk-in มารับบริการเข็มที่3  ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า  ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
รอคิวที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2 และ 3 

ทุกวัน เวลา 9.00 – 16.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่จะเข้า “ฉีดวัคซีน” โควิด
1.เข็มที่ 4 ผู้ใหญ่ และเด็ก 5-11 ขวบที่จะรับไฟเซอร์ฝาส้ม
ยังต้องลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือล่วงหน้าเหมือนเดิม  มีคิวจองว่างทุกเครือข่าย ตลอดเดือน
2. เข็มที่สามารถ walk-in ได้คือเข็ม 1 / 2 / 3
3. คนเดิมของบางซื่อ 
ที่ตกหล่นยังไม่ได้มาฉีดเข็มที่ 3
สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันที่ท่านสะดวก 
โดยแสดงนัดจาก แอพVaccineบางซื่อ /sms เดิม ได้เลย
4. รับทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิดวอล์กอิน "ฉีดวัคซีน" เข็ม 3 ตั้งแต่ 9 โมง- 4 โมงเย็น

 

ข่าวประจำวันศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิดวอล์กอิน “ฉีดวัคซีน” เข็ม 3 ตั้งแต่ 9 โมง- 4 โมงเย็น