วันที่ 30 กันยายน 2564
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ในนามศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มอบเงิน 20,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อสนับสนุนให้ให้มหาวิทยาลัย นำไปจัดหาถุงยงชีพมอบให้แก่ประชาชนชาวโคราชที่ประสบอุทกภัย โดย ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบ

ข่าวประจำวันศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เป็นกำลังใจมอบเงิน20000บาทให้ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ซื้อถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมโคราช