ศบค.โคราช อนุญาตให้ธนาคารเปิดบริการในห้างฯ ได้แล้ว ขณะที่ขอผ่อนปรน 5 กิจการในจังหวัด ยังไม่คืบ ต้องรอ ศบค.ส่วนกลางพิจารณาก่อน

นครราชสีมา-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามเห็นชอบใน “คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 8409 / 2564 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2” โดยระบุว่า ได้ปรับมาตรการสำหรับสถานที่ กิจการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต ตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 126/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 จึงให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลทำให้ช่วยลดความแออัดของประชาชนที่มาเข้ารับบริการกับธนาคารลงได้

ส่วนขอเรียกร้องของผู้ประกอบการสถานประกอบกิจการต่างๆ ที่รวมตัวเข้าลงรายชื่อขอให้ช่วยผ่อนปรนมาตรการ ใน 5 กิจการ ได้แก่ 1.กิจการร้านอาหารและภัตตาคาร ซึ่งน่าจะรวมไปถึง ร้านขายอาหารรถเข็นด้วย 2. กิจการสนามกอล์ฟ 3.ธุรกิจสอนศิลปะ 4.สถานที่สอนเต้น-การแสดง โยคะ 5.ธุรกิจนวด สปา นั้น ทางจังหวัดฯ ต้องยึดมาตรการตามแนวทางปฏิบัติของทาง ศบค.ส่วนกลางเป็นหลัก ไม่สามารถกำหนดมาตรการต่างๆ ที่ต่ำกว่าที่ส่วนกลางกำหนดไว้ได้ ต้องรอให้ ศบค.ส่วนกลาง พิจารณาเรื่องการผ่อนปรนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อน ซึ่งทางจังหวัดฯ จะนำความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบต่อไป

/////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันศบค.โคราชอนุญาตให้ธนาคารเปิดในห้าง ขณะที่ขอผ่อนปรน5กิจการไม่คืบ