สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา จัดงานวันสื่อมวลชนครั้งที่ ๓๒ เชิดชู “วัชรพล โตมรศักดิ์” ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา เป็นบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๔ ในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงด้านการกีฬาให้กับจังหวัด เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ และระดับเอเชีย โดยพลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี

ตามที่ สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ จัดตั้งเป็นสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา มีคณะผู้ก่อตั้งดังนี้ นางสาวฉัตรสุรางค์ กองภา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย/ผู้จัดการ/ฐานเศรษฐกิจ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน พิธีกรรายการชีพจรกีฬา ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ นักเขียน/นักวิจัย กรรมการฝ่ายจริยธรรม นายปิยเมษฐ ปราณีตพลกรัง รองกรรมการผู้จัดการ DN TV ดำรงตำแหน่งปฏิคม นายชาญชัย บัวสรวง ประธานสโมสรจักรยานนครราชสีมา ผู้จัดรายการชีพจรกีฬา ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นางสาววิรดา ลักษวุธ บรรณาธิการ นสพ.โคราชคนอีสาน www.koratdaily.com ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก นางพงศ์ศิษฏ์ วรรณวิจิตร บรรณาธิการข่าวภูมิภาค ททบ.๕ นครราชสีมา ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายรภูชิตพงศ์ ทิพย์พรชัย ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์/NewTV18 อำเภอด่านขุนทด ดำรงตำแหน่งนายทะเบียน และที่ปรึกษาสมาคมฯ ประกอบด้วย นายสุนทร จันทร์รังสี ผู้บุกเบิก นสพ.โคราชคนอีสาน นายบำรุง วสันตกรณ์ ประธานชมรมมิตร ๓๑ โคราช กรรมการผู้จัดการ KCTV นายประเทศ อุตตมะบูรณ อดีตปลัดจังหวัดยโสธร อดีตประธาน กกต.จ.ยโสธร ดร.กำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินเพลงโคราช ศิลปินเพลงพื้นบ้านอีสานแห่งชาติ และนายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ นักวิชาการสื่อสารมวลชนอิสระ

ที่ผ่านมา สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรฯ จัดงานวันสื่อมวลชนขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้งานวันสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓๒ กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช โดยปีนี้พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๔ หรือ Person Of The Year 2021 ซึ่งปีนี้มีมติเลือกนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา ประธานสโมสรกีฬาลีลาศจังหวัดนครราชสีมา อดีตผู้จัดการทีมสโมสรนครราชสีมา เอฟซี หรือสวาทแคท และสมาชิกสภาผู้แทนราชษฎร เขต ๒ จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงด้านการกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ และระดับเอเชีย ทั้งนี้ การจัดงานวันสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓๒ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ตามที่จังหวัดนครราชสีมา กำหนด อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม และมีผลการตรวจ ATK อย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมงก่อนเข้างาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย

สำหรับ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๔ หรือ Person Of The Year 2021 เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ อายุ ๖๐ ปี เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรนายมานิตย์-นางอรนุช โตมรศักดิ์ มีพี่น้อง ๗ คน สมรสกับนางศรีสกุล มีบุตรธิดา ๒ คน นายวัชรพลจบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี ๒๕๓๓ นายวัชรพลก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองครั้งแรก โดยเป็นสมาชิกสภาอบจ.นครราชสีมา ทุ่มเททำงานในฐานะตัวแทนประชาชน มีผลงานปรากฏชัดเจน โดยเฉพาะด้านกีฬา ส่งผลให้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ. ๖ สมัยติดต่อกัน ได้รับไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา และรองนายก อบจ.นครราชสีมา ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ใส่ใจในความเดือดร้อนยากไร้ของประชาชน กอรปกับเป็นผู้ที่มีบุคลิกเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ทุกข์ของชาวบ้านคืองานของเขา ทำให้เส้นทางนักการเมืองของนายวัชรพล สดใสไร้คู่แข่ง

ปี ๒๕๕๐ นายวัชรพลได้รับเลือกตั้งจากชาวจังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติ เป็น ส.ส.แบบหมดห่วง และเมื่อมีโอกาสมักจะผลักดันงานด้านกีฬามาสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการเลือกตั้งอีกในปี พ.ศ.๒๕๕๔ และปี พ.ศ.๒๕๖๒ นายวัชรพลทำหน้าที่ ส.ส.ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เคยขาดประชุมสภาฯ แม้แต่ครั้งเดียว และเป็น ส.ส.ที่ยื่นอภิปราย ตั้งกระทู้ถามมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความเดือดร้อนของชาวจังหวัดนครราชสีมา ทั้งโครงการรถไฟไทยจีน/รถไฟทางคู่ ใส่ใจในการแก้ปัญหาประเด็นที่มีผลกระทบต่อชาวโคราช และยังได้รับหน้าที่สำคัญในการทำงานด้านต่างๆ ของสภาผู้แทนราษฎร เช่น เป็นเลขานุการกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓, ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร, คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล), รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา คนที่สอง สภาผู้แทนราษฎร และโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และศึกษาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น

ปี ๒๕๕๔ นายวัชรพลได้รับโอกาสร่วมบริหารสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี หรือสวาทแคท ซึ่งขณะนั้นอยู่ในการแข่งขันรายการ AIS Regional League Division 2 ฤดูกาล ๒๐๑๑ รอบแชมเปี้ยนลีก เกมแรกบุกเยือนทีมร้อยเอ็ดยูไนเต็ด และคว้าแชมป์กลุ่ม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับทีมราชบุรี เอฟซี ที่สนามศุภชลาศัย ได้รางวัลรองชนะเลิศของรายการ

จากนั้น นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมสวาทแคทอย่างเป็นทางการ พาทีมเข้าแข่งขันรายการ Yamaha League 1 ฤดูกาล ๒๐๑๒ ซึ่งในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ทีมสวาทแคทเปิดบ้านที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชนะแอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด ๒ ต่อ ๑ และนัดสุดท้าย ฤดูกาล ๒๐๑๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เปิดเกมเหย้า เสมอกระบี่ เอฟซี ๓ ต่อ ๓ พร้อมรับถ้วยแชมป์รายการ Yamaha League 1 ในฤดูกาล ๒๐๑๔ สามารถพาทีมสวาทแคทเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศ ทำให้ทีมสวาทแคทได้รับความนิยมมาก การแข่งขันแต่ละนัดมีผู้เข้าชมมากถึง ๒๐,๐๐๐ คน ถือเป็นทีมที่มีกองเชียร์มากที่สุดในประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนายวัชรพล ทำให้ทีมฟุตบอลประจำจังหวัดนครราชสีมาก้าวสู่แถวหน้าของวงการฟุตบอลไทยครั้งแรก และยังเป็นสโมสรที่ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในยุคที่มีนายเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หรือซิโก้ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมทั้งเป็นทีมฟุตบอลตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปร่วมแข่งขันรายการ King’s Cup ที่ประเทศภูฏาน และได้รับเชิญจาก Yamaha ประเทศญี่ปุ่น ให้ทีมสวาทแคทเข้าร่วมแข่งขันกับทีม Jubilo Iwata ณ เมือง Iwata ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับสถิติการแข่งขันสำคัญภายใต้การนำทีมของนายวัชรพล โตมรศักดิ์ เข้าร่วมตั้งแต่แข่งขันในฤดูกาล ๒๐๑๒ ถึง ๒๐๑๔ ทั้งหมดจำนวน ๑๒๕ เกม ไม่รวมเกมอุ่นเครื่องและเกมที่ได้รับเชิญต่างๆ แบ่งเป็น ๓ รายการหลัก ได้แก่ ๑.รายการ Yamaha League 1 จำนวน ๑๐๒ เกม พาทีมจบผลงานด้วยอันดับ ๘ และ ๕ ในฤดูกาล ๒๐๑๒ กับ ๒๐๑๓ และทำคะแนนรวมสูงสุดเป็นแชมป์ของรายการในฤดูกาล ๒๐๑๔ ๒.การแข่งขันฟุตบอลรายการมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ จำนวน ๗ นัด ชนะ ๕ นัด แพ้ ๒ นัด และ ๓.การแข่งขันฟุตบอลรายการ โตโยต้าลีกคัพ จำนวน ๑๕ นัด ชนะ ๙ เสมอ ๒ แพ้ ๕

นายวัชรพลยังมีบทบาทในฐานะประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา ซึ่งก่อตั้งมาแล้ว ๑๗ ปี สร้างผลงานและชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ คว้าแชมป์ประเภทชาย ๑๐ ฤดูกาล และแชมป์ประเภทหญิง ๗ ฤดูกาล เช่น ทีมชายคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล ๒๐๐๘, ๒๐๑๓, ๒๐๑๔, ๒๐๑๕, ๒๐๑๘, ๒๐๒๐ และ ๒๐๒๑ รวม ๗ สมัย รวมทั้งคว้าแชมป์ซูเปอร์ลีก ๓ สมัย ในปี ๒๐๑๖, ๒๐๑๗ และ ๒๐๑๙ ในขณะที่ทีมหญิง คว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล ๒๐๐๖, ๒๐๐๗, ๒๐๑๔ และ ๒๐๑๙ รวม ๔ สมัย

นอกจากนี้ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ยังดำรงตำแหน่งประธานสโมสรกีฬาลีลาศจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ ออกสู่สนามแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงด้วยผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่น สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

“สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา” จึงมอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๔ หรือ Person of the Year 2021 แก่ “นายวัชรพล โตมรศักดิ์” ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา ในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงด้านการกีฬาให้กับจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ และระดับเอเชีย

@thaweechaijaowattana8 วัชรพล โตมรศักดิ์ บุคคลดีเด่นแห่งปี 2564 วันสื่อมวลชนครั้งที่ 32 โคราช#วัชรพล โตมรศักดิ์#สวาทแคท ♬ original sound - ทวชย เจาวฒนา
ข่าวประจำวันวัชรพล โตมรศักดิ์ บุคคลดีเด่นแห่งปี 2564 วันสื่อมวลชนครั้งที่ 32 สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา