22 ธันวาคม 2564
    ส.ส.วัชรพลโตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา 
ได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทราษฎร เรื่องโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา….
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบคลองลำเหมืองหลวง พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ลำเหมืองเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณศูนย์โตโยต้าทองรวยราชสีมาจอหอ และ ทางหลวงหมายเลข 205 (ถนนสุระนารายณ์) บริเวณบ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา
– ความยาวการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลำเหมืองหลวง ฝั่งซ้ายยาว 1,283 เมตร
– ความยาวการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลำเหมืองหลวง ฝังขวายาว 1,293 เมตร
ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ออกกำลังกาย เพื่อการสัญจรเชื่อมต่อระหว่างถนนมิตรภาพ กับ ถนนสุระนารายณ์ บรรเทาการจราจรติดขัดในตัวเมือง เป็นทางลัดโดยไม่ต้องเข้าตัวเมืองชั้นใน
พี่น้องประชาชนบริเวณริมทางได้รับความสะดวกในการสัญจร
ข่าวประจำวันวัชรพล โตมรศักดิ์ ชพน. ได้หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการปรับปรุงภมิทัศน์พร้อมทำถนนเลียบลำเหมืองหลวง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ