วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
        นายวัชรพลโตมรศักดิ์ #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร #จังหวัดนครราชสีมา #พรรคชาติพัฒนา #เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา #ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้ร่วมในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
       โดยมีท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในการนี้มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และผูู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม กอบกู้บ้านเมืองจากอริราชศัตรูให้บ้านเมืองได้พ้นภัย น้อมรำลึกอย่างที่สุดและขอนำท่านมาเป็นแบบอย่างในการเสียสละเพื่อบ้านเมือง
ข่าวประจำวันวัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมรำลึก พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือประจำปี ๒๕๖๕