10 มิถุนายน 2564
“”””””””””””””””””””
กระผม #วัชรพลโตมรศักดิ์ #โคราชชาติพัฒนา ได้ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นปัญหา ซอยข้าง ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา ที่เชื่อมต่อจากถนนมิตรภาพ ทางเข้าคับแคบ มีเสาไฟกีดขวาง ยากต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ถนนพังไม่มีการระบายน้ำ ได้ให้รัฐสภาเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้พี่น้องประชาชนครับ
……..เพราะพี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว………
ข่าวประจำวันวัชรพลโตมรศักดิ์ #โคราชชาติพัฒนา ได้ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นปัญหา ซอยข้าง ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา