รพ.มหาราชโคราช เร่งฉีด PFizer ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 7-8 ส.ค.นี้ ขณะที่จังหวัด เปิดรอบ 2 ให้ ปชช.ที่ยังไม่ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็มแรก จองผ่าน “โคราชพร้อม”

นครราชสีมา-นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตอนนี้จำนวนวัคซีนที่จะใช้ฉีดให้กับประชาชน แบบสูตรสลับ เข็มที่ 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า เริ่มร่อยหรอ มีจำนวนไม่เพียงพอฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนจองเอาไว้กับ รพ.มหาราชนครราชสีมา ทาง รพ. จึงขอเว้นวรรคออกไปก่อน โดยวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก่อนเท่านั้น ที่จุดฉีดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา และในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคมนี้ จึงจะเริ่มฉีดสูตรสลับเข็มแรกให้กับประชาชนที่จองฉีดตามคิวเอาไว้อีกครั้ง ส่วนวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ทาง รพ. จะแจ้งรายชื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์วัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี ให้ทราบในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

ขณะเดียวกัน ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มแรก ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศแจ้งเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนรอบ 2 แล้ว โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ KORAT PROMPT โคราชพร้อม ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนวัคซีน COVID-19 ของจังหวัดนครราชสีมา หรือจองผ่านหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบล เพื่อขึ้นทะเบียนเอาไว้และรอการติดต่อกลับเพื่อไปรับบริการวัคซีนต่อไป


////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันรพ.มหาราชโคราช เร่งฉีด PFizerบุคลากรด่านหน้า เปิดรอบ2โคราชพร้อมจองฉีด