รพสต.หนองระเวียง ร่วมกีฬาต้านยาเสพติด หนองระเวียงเกมส์ ครั้งที่ 23

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม เวลา 15.00 ถึง 17.00 น. นายอัครวิจักษณ์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมวันปิดกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองระเวียง โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยชาติ รุจิพรวศิน สส.นครราชสีมา เขต 2 ,ท่าน สจ.รัชฎา ใจกล้า นายกวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา พร้อมด้วย กำนันตำบลหนองระเวียง นายอังกูล ศิริโภคานนท์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองระเวียงเกมส์ ครั้งที่ 23 ผ่านไปอย่างราบรื่น โดยมีชมรมบาสโลบตำบลหนองระเวียงร่วมแสดงในพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย

ข่าวประจำวันรพสต.หนองระเวียง ร่วมกีฬาต้านยาเสพติด หนองระเวียงเกมส์ ครั้งที่ 23