รถตู้ความดันลบคันแรกของกู้ภัยโคราชออกวิ่งรับผู้ป่วยแล้ว พร้อมตั้งเป้าจะติดตั้งเพิ่มให้ครบ 10 คัน

นครราชสีมา – วันนี้ (22 ส.ค.64) จากสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีนโยบายรับผู้ป่วยโควิดจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงกลับไปรักษาตัวตามภูมิลำเนาจังหวัดของตัวเอง เป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลรักษาผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ล่าสุดสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้นำผลงานวิจัยสร้างห้องความดันลบ มาดัดแปลงรถตู้กู้ภัยให้กลายเป็นรถรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้งบประมาณเพียง 30,000-50,000 บาท โดยมอบให้กับทางมูลนิธิฮุก31 นครราชสีมา

นายพิสิษฐ์ พงษ์ศิริศุภกุล เลขาธิการมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา เปิดเผยว่า รถตู้โดยสารความดันลบคันนี้เป็นรถต้นแบบคันแรก โดยระหว่างปฏิบัติงานผู้โดยสารภายในรถสามารถเปิดระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อความเย็นสบายได้ตลอดระยะเวลาการเดินทาง และจากเดิมรถตู้โดยสารธรรมดาสามารถลำเลียงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้เพียงเที่ยวละ 4 คน แต่รถตู้โดยสารความดันลบสามารถลำเลียงผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้เป็นเที่ยวละ 9 คน ทำให้รับส่งผู้ป่วยได้จำนวนเพิ่มมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในรถมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น โดยขณะนี้รถตู้ความดันลบได้ทำการรับส่งผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยงกลับมายังจังหวัดนครราชสีมาแล้ว 12 เที่ยว รวมผู้ป่วยที่โดยสาร กลับภูมิลำเนา จำนวน 80 คน

นายพิสิษฐ์ เปิดเผยต่ออีกว่า ขณะนี้ทางมูลนิธิฮุก31 นครราชสีมากำลังดำเนินการนำรถฉุกเฉินเข้ารับการติดตั้งระบบความดันลบเนื่องจากรถฉุกเฉินมีอุปกรณ์ในการกู้ชีพซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับผู้ป่วยสีเหลืองจากเมื่อก่อนสามารถรับได้แต่ผู้ป่วยสีเขียว โดยรถฉุกเฉินความดันลบจะทำการติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม นี้ และทางมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีม่าจะดำเนินการดัดแปลงรถตู้โดยสารของทางมูลนิธิฯ ซึ่งมีอยู่จำนวนทั้งหมด 10 คัน ให้เป็นรถตู้โดยสารความดันลบทั้งหมดภายในปี 2564 นี้.

///////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันรถตู้ความดันลบคันแรก ของกู้ภัยโคราช ออกวิ่งรับผู้ป่วยแล้ว