มาตรการการเข้าร่วม ชมการแข่งขัน สำหรับแฟนบอล

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบ สุพรรณบุรี เอฟซี

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น

1. ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขัน
2. ผู้ที่เข้าชม ต้องให้มีการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. มาเอง พร้อม บัตรรับรองการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือ AZ 1 เข็ม (เกิน 14 วันขึ้นไป)
3. ผู้เข้าชมการแข่งขัน นำเอกสาร มาแสดง ณ จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อ ตรวจสอบ เอกสาร ก่อน เข้าซื้อตั๋ว ชมการแข่งขัน
4. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร
– บัตรประชาชน ตัวจริง
– เอกสาร แสดงการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม.
– เอกสาร แสดงการฉีดวัคซีน
หมายเหตุ : ต้องแสดงหลักฐานข้อมูล อันเป็นความจริง หากตรวจสอบเจอผลอันเป็นเท็จจะมีความผิดตามกฎหมาย
มาตรการความปลอดภัย ในสนามแข่งขัน Social Distancing
1. การเข้า – ออก พื้นที่ จัดการแข่งขัน
– ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง
– ขอความร่วมมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย , หน้ากากผ้าตลอดระยะเวลา เข้าชมการแข่งขัน
– ตรวจสอบ เอกสาร ตรวจโควิด ATK และ เอกสารการฉีดวัคซีน
– ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าพื้นที่สนาม
โซนเปิดการเข้าชมการแข่งขัน
โซน w เปิดจำหน่าย 2000 ใบ จุดจำหน่าย 2 จุด จุดคัดกรอง 3 จุด
ตั๋วปี เข้าชมฟรี จุดคัดกรอง 1 จุด
โซน E เปิดจำหน่าย 2000 ใบ จุดจำหน่าย 4 จุด จุดคัดกรอง 4 จุด
โซน N เปิดจำหน่าย 1000 ใบ จุดจำหน่าย 2 จุด จุดคัดกรอง 4 จุด
โซน Away เปิดจำหน่าย 200 ใบ
การออกจากโซนที่นั่ง จะต้อง เว้นระยะห่าง ระหว่างกัน 1.5 เมตร
2. การนั่งชมการแข่งขัน
– พื้นที่ในแต่ละโซน จะ โดนจำกัด ที่นั่ง โดยให้นั่ง แบบ 1 เก้าอี้ เว้น 1 เก้าอี้ (เจ้าหน้าที่จัดโซนที่นั่งให้)
– ในแต่ละโซนที่นั่ง ผู้เข้าชมต้องแสกน คิวอาร์โค้ช โซนที่นั่ง เพื่อ ลงทะเบียน
3. การเว้นระยะห่าง ขณะอยู่ภายในสนาม
– ขอความร่วมมือให้ ผู้เข้าสนาม ต้องเว้นระยะห่าง ทุกกรณี จาก กลุ่ม คน และ สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ตลอดการเข้าชมการแข่งขัน
– ขอความร่วมมือ ไม่ทิ้งขยะติดเชื้อ ในถังขยะปกติ
ข่าวประจำวันมาตรการการเข้าร่วม ชมการแข่งขัน สำหรับแฟนบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบ สุพรรณบุรี เอฟซี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น