พาณิชย์ ปศุสัตว์ ตำรวจ โคราช ลุยตรวจห้องเย็นเก็บสินค้า ป้องกันผู้ประกอบการกักตุนเนื้อหมู ในช่วงหมูแพงและก่อนตรุษจีน  ย้ำ กักตุนสินค้าโทษหนัก ปรับ 1.4 แสนบาท ติดคุก 7 ปี

นครราชสีมา – วันนี้ (21 ม.ค.65) นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ. คเชนท์ เสตะปุตตะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัด  สคบ. และสารวัตรด่านกักกันสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีพื้นที่เก็บเนื้อสุกรชำแหละ (ห้องเย็น) ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อตรวจสอบการครอบครองสุกรชำแหละ ตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 ซึ่งกำหนดให้ผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน ที่มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณให้กับทางสำนักงานพาณฺชย์จังหวัดทราบทุกสัปดาห์

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจสอบห้องเย็นในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท โชคอนันต์เกรทคูล จำกัด และบริษัท รุ่งเรืองพัฒนาห้องเย็น จำกัด พบว่ามีการจัดทำบัญชีคุมการรับจ่าย  ปริมาณสินค้ามีการหมุนเวียน ไม่พบพฤติกรรมการกักตุนหรือเหตุผิดปกติแต่อย่างใด สำหรับ ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายที่จะต้องแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บดังกล่าว หากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละ 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง กรณีพบว่ามีการกักตุน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นการกักตุนสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 นายศารุมภ์ กล่าว.

//////ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันพาณิชย์ ปศุสัตว์ ตร.โคราช ลุยตรวจห้องเก็บสินค้าป้องกันกักตุนสินค้า