ผู้ว่าโคราชแถลงเปิดใจ หลังประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เชื่อ ชาวโคราชได้ประโยชน์จากการจัดงานทุกมิติ

 นครราชสีมา-เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมท้าวสุรนารี  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ,  นายสุดที่รัก  พันธุสายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จ ภายหลังจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ ประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2573  ในชื่องานว่า  “โคราช เอ็กซ์โป 2029”  ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” ทั้งนี้ งานโคราช เอ็กซ์โป 2029” หรือ “งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572”  ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน 2.6 – 4 ล้านคน

 ซึ่งนายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  หลังจากที่จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ.2572  เชื่อว่า ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา จะได้รับประโยชน์อย่างมาก ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และเม็ดเงินที่จะเข้ามาในจังหวัด ดังนั้น ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดงาน โดยเฉพาะในส่วนราชการจะต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพื้นที่ในการจัดงาน  รวมทั้ง การประสานของบประมาณจากรัฐบาล ในการจัดทำมาสเตอร์ เพลน เพื่อเป็นผังแม่บทไปดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในการเป็นตัวแทนประเทศไทย จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572  ในครั้งนี้อย่างเต็มที่

 ด้านนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง  กล่าวว่า  ประชาชนในพื้นที่อำเภอคง มีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมาก ที่เลือกพื้นที่อำเภอคงเป็นสถานที่จัดงาน พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา  ซึ่งการจัดงานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคงให้เติบโตเป็นอย่างมาก  เป็นการกระจายรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ชาวอำเภอคงมีความคาดหวังว่า  อำเภอคงจะกลายเป็นแลนด์มาร์ค แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งของจังหวัดนครราชสีมา 

////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันผู้ว่าโคราช เปิดใจ หลังประเทศไทยได้ เจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เชื่อชาวโคราชได้ประโยชน์จากการจัดงานทุกมิติ