ผู้ว่าโคราช ยกแผนคุมการระบาดโควิด-19 ใน 2 โรงงานแปรรูปไก่ เป็นโมเดลต้นแบบ ขณะที่มูลนิธิอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 3 เครื่อง ให้ รพ.

นครราชสีมา-วันนี้ (9สิงหาคม 2564) ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพจรอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท และตำรับยาสามัญประจำบ้านต้านโควิด-19 สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งภายในบรรจุยาฟ้าทะลายโจร กระชายขาวสกัด ยาพารา และยาแก้แพ้ เป็นต้น พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 900 ชุด โดยมูลนิธิอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี ได้นำมามอบให้ 3 โรงพยาบาลใน 3 อำเภอของหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย อ.ขามทะเลสอ อ.สีดา และ อ.เมืองยาง เพื่อใช้ช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายอำเภอ เจ้าหน้าแพทย์พยาบาล จากทั้ง 3 อำเภอ มารับมอบ

นายกอบชัยฯ กล่าวว่า โรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ทางจังหวัดฯ จึงได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการ โดยหากประชาชนที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการสนับสนุนความช่วยเหลือได้ทันที เพื่อร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดฯ ยังต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจหาเชื้อเบื้องต้น ชุดยาสามัญรักษาผู้ป่วยสีเขียว ชุดPPE และหน้ากาก N95 ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

ส่วนการตรวจหาผู้ป่วยเชิงลึกในพื้นที่ ได้ตรวจหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานประกอบการ รวมทั้ง ตลาด ชุมชนต่างๆ และสิ่งหนึ่งที่ทางจังหวัดฯ พยายามดำเนินการอยู่อย่างเข้มข้น ได้แก่ การสกัดประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องนำตัวเข้าสู่ระบบการกักตัวก่อนที่จะเข้าไปในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยหากมีการสกัดตรวจกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ จะทำให้การระบาดลดน้อยลง เพราะสามารถนำผู้ที่ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ก่อนนำเชื้อเข้าสู่ชุมชน

ส่วนคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ 2 แห่ง ในพื้นที่ อ.โชคชัย ที่ประชาชนในพื้นที่ตื่นกลัวนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในสายตาของทางจังหวัด ซึ่งมีการดูแลควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ประชาชนสบายใจได้ ทางผู้ประกอบการทั้ง 2 แห่ง ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งกระบวนการควบคุมโรคที่ทางจังหวัดลงไปควบคุมดูแลร่วมกับโรงงานทั้ง 2 แห่ง ถือเป็นโมเดลหรือตัวอย่างที่ดีให้กับโรงงานอื่น ในการควบคุมการระบาดภายในสถานประกอบการ ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของทางระบาดวิทยา ตัวเลขผู้ป่วยยังน่าจะอยู่ในระดับนี้ไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2564 หลังจากนั้น ปลายเดือนสิงหาคม 2564 ตัวเลขผู้ป่วยน่าจะลดลง นายกอบชัยฯ กล่าว.

////////////////

ข่าวประจำวันผู้ว่าโคราช ยกแผนคุมการระบาดโควิด-19 ใน 2 โรงงานแปรรูปไก่ เป็นโมเดลต้นแบบ ขณะที่มูลนิธิอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 3 เครื่อง ให้ รพ.