ผู้ว่าโคราช เตือน ปชช.เขตเมือง 3 ตำบล เฝ้าระวังน้ำอ่างห้วยบ้านยาง หลังปริมาณน้ำเกินความจุในรอบ 10 ปี จากอิทธิพลเตี้ยนหมู่

นครราชสีมา-วันนี้ (5ตุลาคม 2564) ) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ว่า ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.โคกกรวด ต.สุรนารี และ ต.บ้านใหม่ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะนี้ ภายในอ่างห้วยบ้านยาง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 6.519 ล้าน ลบ.ม.จากความจุของอ่าง 6.52 ล้าน ลบ.ม. หรือ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มความจุอ่าง จากอิทธิพลพายุตีเปรสชั่น เตี้ยนหมู่ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นมา และโครงการชลประทานนครราชสีมา แจ้งว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างอย่างต่อเนื่อง จนระดับน้ำเหนืออ่างใกล้ถึงระดับเก็บกัก และอาจจะไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้น ลงสู่คลองธรรมชาติ

จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองธรรมชาติคลองยาง ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างห้วยบ้านยาง ในปีนี้ ถือว่ามีปริมาณน้ำมากที่สุดในรอบ 10 ปี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.โคกรวด ต.สุรนารี และ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา ให้ทราบถึงสถานการณ์อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ระตับการแจ้งเดือนสีน้ำเงิน และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองธรรมชาติคลองยาง ให้เก็บทรัพย์สิน สิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงกว่าที่เคย ระวังติดตามมวลน้ำไหลเชี่ยวแรง ดูแลเด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งประสานท้องถิ่นในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญทางเศรษฐกิจ จัดหาและสนับสนุนกระสอบทรายให้กับประชาชน เพื่อปิดกั้นน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนและพื้นที่สำคัญ จัดรถกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึง

ส่วนการระบายน้ำออกจากอ่างห้วยบ้านยาง ทางชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดแนวทางระบายน้ำออกจากอ่างฯ ไว้แล้ว โดยจะระบายน้ำออกทางช่องทางระบายน้ำฝั่งซ้ายของอ่างฯ ลงสู่คลองธรรมชาติ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนท้ายอ่าง รวมทั้ง จะดำเนินเข้าไปสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการทำกาลักน้ำ เพื่อสูบน้ำออกจากอ่างฯ ต่อไป

//////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันผู้ว่าฯโคราช เตือนเขตเมือง 3 ตำบล ระวังน้ำอ่าง ห้วยบ้านยาง หลังน้ำเกินความจุ