ท่านผู้ว่าฯโคราชถก เตรียม”ผ่อนปรนร้านอาหาร” นั่งรับประทานได้ ชง ศบค.ใหญ่คลายล็อก!

เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นำจิตอาสาพระราชทาน จ.นครราชสีมา ร่วมแจกข้าวกล่อง ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย แกงส้มผัก ขนม และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยเฉพาะเป็นการสร้างบรรยากาศรอยยิ้ม อิ่มท้องให้กับผู้ยากไร้ คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง สารถีสามล้อปั่น พ่อค้าแม่ค้าที่หาเช้ากินค่ำ แม้ผู้พิการ คนเก็บขยะ และคนเร่ร่อน พร้อมกล่าวให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางมารับอาหาร ให้ต่อสู้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้
นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.โคราช ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า จากตัวเลขยอดผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ถึงแม้จะมีเกินกว่า 500 ราย ต่อวัน แต่หากแยกจำแนกรายละเอียดจะพบว่าเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ กว่าร้อยละ 50-60 ที่ได้มีการคัดกรองตรวจพบแล้วนำเข้าสู่ระบบการรักษา ส่วนการระบาดภายในพื้นที่พบเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะพบการระบาด ในคลัสเตอร์ ที่เป็นพื้นที่โรงงาน สถานประกอบการ แต่การระบาดพื้นที่ด้านนอก ในชุมชนบ้านเรือนนั้นพบน้อยลด จากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่พบการระบาดในพื้นที่นั้น ตนเองเชื่อว่ายังสามารถควบคุมการระบาดได้ดี ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถควบคุมการระบาดภายในจังหวัดไว้ได้ ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จงอย่าตื่นตระหนกกับตัวเลขจำนวนผู้ป่วยรายวันที่เกิดขึ้น
สำหรับการผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังคงต้องยึดตามมาตรการจากทาง ศบค.กทม เป็นหลัก ตามแนวทางปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละจังหวัดไม่สามารถกำหนดมาตรการต่างๆที่ต่ำกว่าที่ส่วนกลางกำหนดไม่ได้ เพื่อควบคุมการระบาดตามนโยบายของทางส่วนกลาง แต่ตนกำลังมองหาช่องทางในการผ่อนปรนมาตรการโดยอาศัยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถกระทำได้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถประกอบอาชีพได้มากขึ้น โดยเฉพาะในร้านอาหาร กำลังหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อถึงแนวทางในการผ่อนปรน ร้านอาหารให้สามารถนั่งรับประทาน แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามได้มีการส่งเรื่องการผ่อนปรนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ ศบค.ส่วนกลางพิจารณาแล้ว”
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีกำหนดจะแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนในพื้นที่เขต อ.เมืองนครราชสีมา เป็นเวลา 9 วัน วันละ 500 ชุด เริ่มวันที่ 18 ส.ค.64 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 19 ส.ค.64 ที่จุดบริการฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา , วันที่ 20 ส.ค.64 ที่จุดบริการฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา , วันที่ 21 ส.ค.64 ที่วัดโคกไผ่ ต.หมื่นไหว อ.เมือง , วันที่ 22 ส.ค.64 ที่ ศาลาSML หมู่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง , วันที่ 23 ส.ค.64 ที่วัดยางใหญ่ หมู่ 3 ต.สุรนารี อ.เมือง , วันที่ 24 ส.ค.64 ที่ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านเสนสุข ต.ปรุใหญ่ , วันที่ 25-26 ส.ค.64 ที่ชุนชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจะเริ่มแจกตั้งแต่เวลา 11.00 น เป็นต้นไป

ข่าวประจำวันผู้ว่าฯโคราชถก เตรียม”ผ่อนปรนร้านอาหาร” ชง ศบค.ใหญ่คลายล็อก!