ผู้ว่าโคราชเชิญแบบผ้าลายพระราชทาน  ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา มอบแก่กลุ่มอาชีพทอผ้า ทั้ง 32 อำเภอ  เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาลวดลายผ้าไทยให้เกิดความหลากหลายและร่วมสมัย ก้าวสู่สากล

นครราชสีมา – วันนี้ (18 ก.พ.65) ที่โรงแรมสบายโฮเทล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และนางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา เชิญแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา  มอบให้แก่หัวหน้าส่วน นายอำเภอ 32 อำเภอ และกลุ่มทอผ้า จาก 56 กลุ่ม ของจังหวัดนครราชสีมา เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อนำไปใช้ในการทอผ้า ผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์ ในแต่ละท้องถิ่น เป็นการเริ่มต้น ต่อยอด แนวความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าไทย  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความทันสมัย สามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้ นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณา

ทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนิน ณ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดธาตุประสิทธิ์ และหอประชุมโรงเรียนหนองหว้าพิทยาคม  ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของโครงการศิลปาชีพ และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา เพื่อสร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นหลังและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานแบบลายผ้า  ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา  ผ่านปลัดกระทรงมหาดไทย เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ ทรงออกแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าผิดลายนารีรัตนราชกัญญา โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก ผ้าขิดลายสมเด็จ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแก่ราชฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในการสีบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน.

////ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันผู้ว่าฯเชิญแบบผ้าลายพระราชทานมอบแก่กลุ่มอาชีพทอผ้า