ผู้ว่าฯโคราช พร้อมตัวแทนชาวบ้าน 2 ตำบล เตรียมบุก ก.คมนาคม  สัปดาห์หน้า เสนอสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ผ่านเมืองแบบตอม่อยกระดับ แทนแบบคันดิน หวั่นเป็นเมืองอกแตก เกิดปัญหาน้ำท่วม การจราจร

นครราชสีมา – วันนี้ (5 ม.ค.65) ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านภูเขาลาด ม.5 ต.บ้านใหม่  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายวัชรพล โตมรศักดิ์  ส.ส.นครราชสีมา พรรชาติพัฒนา ร่วมกันประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ช่วงสถานีโคกรวด-สถานีนครราชสีมา ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกกรวด  ผู้นำชุม ประชาชน และบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง  เพื่อหาข้อสรุปถึงการปรับแบบแปลนการก่อสร้างทางรถไฟไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกรวดและตำบลบ้านใหม่ ที่ต้องการให้มีการสร้างทางรถไฟในรูปแบบตอม่อยกระดับแทนการสร้างแบบคันดิน

นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  จากการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายในวันนี้ ชาวบ้าน ทั้งชาว ต.บ้านใหม่  และต.โคกกรวด  ได้แสดงจุดยืน ต้องการให้สร้างทางรถไฟในรูปแบบยกระดับเป็นตอม่อไม่ใช่คันดิน  ที่ผ่านมาได้มีการเสนอไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ในส่วนตรงนี้ ซึ่งหากมีการดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบของคันดินจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม  ปัญหาด้านการจราจร  ปัญหาเรื่องมลภาวะ และปัญหาเรื่องการแบ่งแยกภูมิทัศน์เมืองอีกด้วย  ประชาชนในพื้นที่ทุกคนยืนยันต้องการให้สร้างในรูปแบบยกระดับตอม่อตั้งแต่สถานีตำบลโคกกรวดจนถึงสถานีนครราชสีมา  รวมระยะทาง 7.5 กม.เมตร ข้อเสนอของชาวบ้านถือว่ามีเหตุมีผล  ซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยควรนำไปพิจารณา  สำหรับค่าใช้จ่าย งบประมาณในการก่อสร้างนั้นน่าจะพอพอกันกับรูปแบบเดิมที่ต้องดำเนินการสร้างเกือกม้าสะพานบก และทางลอดกลับรถ  หากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่พิจารณาไม่มีการปรับแบบแปลน จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องใน 2 ตำบล นี้ ซึ่งมีประชาชนอาศัยหนาแน่น เป็นชุมชน มีประชาชนอาศัย กว่า  40,000 คน เพราะฉะนั้นการสร้างทางรถไฟแบบคันดิน กั้นระหว่าง 2 ชุมชน นี้จึงไม่มีความเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าทางตนเองในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ตัวแทนชาวบ้าน ผู้นำชุมชน จะเดินทางไปยื่นหนังสือ ข้อเสนอของชาวบ้าน ที่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องนี้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยเร็ว นายวิเชียร กล่าว.

/////ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันผู้ว่าฯพร้อมชาวบ้านเตรียมบุก ก.คมนาคม เสนอสร้างทางรถไฟแบบตอม่อ